Re-integratie

Cuppen Mens en Werk coacht mensen die hun werk niet meer goed kunnen doen als gevolg ziekte, terug richting passend werk. In overleg met jou, je werkgever, bedrijfsarts onderzoeken wij wat voor werk je nog wel kunt doen. Samen met jou wordt gezocht naar een goede oplossing. Soms kan dit zijn binnen je eigen functie of in een andere functie bij je eigen werkgever, maar soms zal naar een nieuwe functie bij een andere werkgever gezocht moeten worden. Dit om alle mogelijkheden te benutten.

Wij zijn erin gespecialiseerd om samen met mensen actief te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf en kost het tijd om te leren omgaan met de situatie. We gaan er echter vanuit dat er voor iedereen die graag wil werk en een passende functie is, die aansluit bij de belangstelling, affiniteiten en ervaring.

Samen met jou gaan stellen we afhankelijk van de doelstelling een re-integratieplan op. Wij bieden je ondersteuning bij de verwerking van het verlies van je oude werk en leren je tegelijkertijd om weer naar de toekomst te kijken. We hebben een groot netwerk om te zoeken naar geschikte vacatures.

Tijdens de individuele gesprekken wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van geschikte vaardigheden die nodig zijn om een nieuwe positie te verwerven op de arbeidsmarkt. Ieder traject is individueel en persoonsgericht omdat ieder mens uniek is en recht heeft op de begeleiding die daarbij past.