Re-integratie

Cuppen Mens en Werk coacht mensen die hun werk niet meer goed kunnen doen als gevolg ziekte, terug richting passend werk bij de eigen werkgever. In overleg met jou, je werkgever, bedrijfsarts onderzoeken wij wat voor passende functie je nog wel kunt doen. Samen met jou wordt gezocht naar een goede oplossing. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf en kost het tijd om te leren omgaan met de situatie. Samen met jou gaan stellen we afhankelijk van de doelstelling een re-integratieplan op. Wij bieden je ondersteuning bij de verwerking van het verlies van je oude werk en leren je tegelijkertijd om weer naar de toekomst te kijken.