Werknemers

Particulieren diensten

Ben je niet meer goed in staat om je oude werk te doen of ben je niet meer tevreden met je werk? Hier kunnen diverse oorzaken voor zijn. De werkdruk kan zo hoog zijn dat je dreigt overspannen te raken of je hebt last van fysieke klachten en het werk wordt te zwaar. In sommige gevallen verloopt de samenwerking met de leidinggevende of collega’s niet prettig. Andere mensen willen zich graag verder ontwikkelen en dat lukt niet meer binnen het eigen bedrijf.

Cuppen Mens en Werk coacht mensen die hun werk niet meer goed kunnen doen als gevolg ziekte, terug richting passend werk. In overleg met jou, je werkgever, bedrijfsarts onderzoeken wij wat voor werk je nog wel kunt doen. Samen met jou wordt gezocht naar een goede oplossing. Soms kan dit zijn binnen je eigen functie of in een andere functie bij je eigen werkgever.