Verzuimbegeleiding

Cuppen Mens en Werk biedt u ondersteuning op maat bij de uitvoering van uw verzuimvraagstukken en uw verzuimbeleid. Samen met u doen we onderzoek naar de aard van het verzuim in uw bedrijf of uw organisatie. We starten onze dienstverlening daarom altijd eerst met enkele oriënterende gesprekken om in kaart te brengen welke verzuimaanpak daar het beste bij past. Natuurlijk kunt u zelf blijven aangeven waar en bij wie u de verantwoordelijkheid voor uw verzuimbeheersing wilt neerleggen en welke ondersteuning u daarbij nodig denkt te hebben. Wij leveren maatwerk en zijn resultaatgericht. We komen onze beloftes na. Cuppen Mens en Werk heeft ervaring met alle doelgroepen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid

  • U kunt de verzuimbegeleiding volledig aan ons uitbesteden en ons de de ziekmelding laten beoordelen. U krijgt dan een vaste casemanager die u adviseert wat voor vervolgstappen er eventueel genomen moeten worden. Wij werken samen met vaste bedrijfsartsen, die ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is.
  • U treedt zelf op als casemanager en schakelt ter ondersteuning één van onze specialisten in, zoals een arbeidsdeskundige, psycholoog, bedrijfsarts, arbo-verpleegkundige of maatschappelijk werkende. Onze specialisten werken op uurbasis.
  • Mocht er dienstverlening noodzakelijk zijn, die wij zelf niet in huis hebben, dan hebben wij verschillende contacten in ons gezondheidscentrum of in ons netwerk die wij in kunnen schakelen.