Re-integratietoets

De wet eist van een werkgever tijdig de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer te onderzoeken. De zieke werknemer is verplicht daaraan medewerking te verlenen. Het doen van een re-integratietoets door onze arbeidsdeskundige kan daarvoor een uitstekend middel zijn.

U kunt een re-integratietoets door een arbeidsdeskundige laten inzetten als er twijfels zijn of een zieke werknemer nog in staat zal zijn om weer volledig in de eigen functie te hervatten. Dit kan al na zes tot acht weken ziekte zijn, maar wij adviseren dat in ieder geval te doen voordat een werknemer een jaar ziek is. Hoe sneller duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer nog heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Ook als iemand nog niet volledig hersteld is, kunnen er vaak al werkzaamheden gedaan worden die passen bij de beperkingen die iemand heeft.

Uit de toets kan het volgende naar voren komen:

  • De werknemer kan re-integreren in het eigen werk. Wellicht moet het werk of de werkplek daarvoor wel worden aangepast. De arbeidsdeskundige kan u daarover adviezen geven.
  • De werknemer kan (tijdelijk) niet meer terugkeren in zijn eigen werk, maar is nog wel in staat om ander werk bij eigen werkgever te doen. De arbeidsdeskundige kan advies geven als er aanpassingen nodig zijn.
  • Zijn er volgens de arbeidsdeskundige bij de werkgever geen mogelijkheden voor ander passend werk, dan moet er gezocht worden naar ander werk bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige kan aangeven wat voor soort werk de werknemer buiten het bedrijf wel zou kunnen doen en hoe de werknemer daarbij geholpen kan worden.