Re-integratie 1e/2e spoor

Als een werknemer (tijdelijk) niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk, maar is nog wel in staat om ander werk bij eigen werkgever te doen, kan deze door ons begeleid worden naar ander passend werk binnen de organisatie. De arbeidsdeskundige kan advies geven als er eventueel aanpassingen nodig zijn. Dit noemen we re-integratie 1e spoor.
Het kan ook zijn dat een medewerker uw organisatie moet gaan verlaten. Soms is er na een periode van langdurige ziekte geen passend werk meer voor uw medewerker en soms ligt er een economische reden aan ten grondslag. Ontslagbegeleiding en bemiddeling richting ander werk bij een andere werkgever kan dan een uitkomst bieden om uw personeel te helpen door een nieuw perspectief te bieden. Dat noemen we re-integratie 2e spoor. Als een medewerker bijna een jaar ziek is, zal hier zeker aandacht voor moeten komen.
Wij begeleiden mensen op een zorgvuldige en doelgerichte wijze. Wij hebben tijdens de individuele begeleidingsgesprekken veel persoonlijke aandacht voor uw werknemer en voor de emoties die bij een ontslag komen kijken.

Afhankelijk van de situatie kan het traject bestaan uit de volgende fasen:

De intakefase

Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt met de werknemer en wordt er aandacht besteed aan de verwerking van het (dreigend)ontslag. Daarnaast vindt er een eerste oriëntatie plaats op de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de sociale achtergrond en eventuele medische beperkingen. We proberen de (resterende) mogelijkheden van uw medewerker in kaart te brengen. Daarna stellen we een plaatsingsplan op.

De oriëntatiefase

Tijdens de oriëntatiefase proberen we de capaciteiten en vaardigheden van uw medewerker in kaart te brengen. We onderzoeken de persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met zijn of haar wensen en ideeën. We proberen een beter inzicht te krijgen in de wensen, vaardigheden, kennis en kwaliteiten van uw werknemer zodat deze gemotiveerd op zoek kan naar een geschikte baan bij een andere werkgever. In enkele gevallen zal er een aanvullende opleiding aan de orde zijn.

De bemiddelingsfase

Tijdens de bemiddelingsfase wordt de aandacht gericht op het vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om een nieuwe functie op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. Daarbij kunt u denken aan het verbeteren van de sollicitatievaardigheden of het zoeken van een werkervaringsplaats. De werknemer wordt door ons begeleid bij het zoeken naar een nieuwe baan. Hierbij is de rol van de coach die van adviseur, begeleider en die van de jobsearcher voor het aanleveren van vacatures. De werknemer dient zich hierbij pro-actief op te stellen.

De plaatsingsfase

Als er een passende baan gevonden is, zal de coach de werknemer begeleiden tot de plaatsing een feit is. Hierbij kan gedacht worden aan het beoordelen van het contract en indien wenselijk het informeren van de nieuwe werkgever over de mogelijkheden van betrokkene. Tevens zal de coach een eindrapportage schrijven. Wij zullen betrokkene nog tijdens zijn proeftijd begeleiden.