Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid

Verbetering werkvermogen

Wilt u weten wat u in het kader van preventie kunt doen om de duurzame inzetbaarheid (werkvermogen) van uw medewerkers te onderzoeken en als dat nodig is te verbeteren?

Het werkvermogen van een medewerker bepaald de duurzame inzetbaarheid. Wij laten in het kader van dit onderzoek een werknemer een vragenlijst invullen over het werk en het werkplezier, zijn carrière wensen en eventuele belemmeringen die hij ervaart. Na het invullen van de vragenlijst worden de resultaten met uw werknemer doorgenomen. Er kan besproken worden wat de eventuele oorzaak van een verminderd werkvermogen is. We kunnen adviezen geven voor eventuele interventies en proberen een werknemer te motiveren om actief zijn of haar werkvermogen te verbeteren. Alertheid voor het werkvermogen van een medewerker geeft meer grip op de toekomstige inzetbaarheid. Bovendien geeft het een medewerker meer voldoening in het werk. Een werknemer kan met ondersteuning van de werkgever zelf investeren in een verbeterde werksituatie.

Wij verstrekken zowel werknemer als werkgever een rapportage waarbij we rekening houden met de privacy van een werknemer. Als een werknemer geen toestemming geeft om de rapportage te verstrekken aan de werkgever dan bestaat er een blokkeringsrecht.