Bedrijfsmaatschappelijk werkende

In het kader van verzuimbegeleiding, diagnostiek en re-integratie kan in sommige gevallen de inzet van een maatschappelijk werkende geïndiceerd zijn. Het is van belang dat uw medewerkers met plezier werken en een goede prestatie leveren. Toch kan het gebeuren dat dit niet zo goed meer gaat.  U kunt dan denken aan werkstress, conflicten op het werk of problemen thuis. Da heeft gevolgen voor het functioneren van de desbetreffende medewerker. Het kan dan belangrijk zijn om tijdig hulp in te schakelen. Een maatschappelijk werkende begeleidt en coacht mensen met psychosociale problemen. Indien noodzakelijk er ook advies gegeven worden aan de leidinggevende om goed om te kunnen gaan met de problematiek die speelt op de werkplek.