Werkgevers

Diensten voor werkgevers

Cuppen Mens en Werk geeft arbeidsdeskundig advies rondom ziekteverzuim, ziektepreventie en arbeidsongeschiktheid. Onze arbeidsdeskundigen hebben kennis van zaken rondom het functioneren van mensen in een beroep en de eisen die arbeid aan hen stelt. Wij geven advies over de re-integratie van werknemers in het arbeidsproces en onderzoeken, in samenwerking met een medisch adviseur, in wat voor functies werknemers met een beperkende aandoening nog kunnen werken. Onze arbeidsdeskundigen werken samen met een medisch adiviseur die wij op uw verzoek kunnen inschakelen.

Lees meer

Wilt u weten wat u in het kader van preventie kunt doen om de duurzame inzetbaarheid of het werkvermogen van uw medewerkers te onderzoeken en als dat nodig is te verbeteren?

Het werkvermogen van een medewerker bepaald de duurzame inzetbaarheid. Wij laten in het kader van dit onderzoek een werknemer een vragenlijst invullen over het werk en het werkplezier, zijn carriére wensen en eventuele belemmeringen die hij ervaart. Na het invullen van de vragenlijst worden de resultaten met uw werknemer doorgenomen.

Lees meer

De wet eist van een werkgever tijdig de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer te onderzoeken. De zieke werknemer is verplicht daaraan medewerking te verlenen. Het doen van een re-integratietoets door onze arbeidsdeskundige kan daarvoor een uitstekend middel zijn.

U kunt een re-integratietoets door een arbeidsdeskundige laten inzetten als er twijfels zijn of een zieke werknemer nog in staat zal zijn om weer volledig in de eigen functie te hervatten.

Lees meer

In het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie kan in sommige gevallen de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werkende geïndiceerd zijn.

Lees meer

Het kan zijn dat een medewerker uw organisatie moet gaan verlaten. Soms is er na een periode van langdurige ziekte geen passend werk meer voor uw medewerker en soms ligt er een economische reden aan ten grondslag. Ontslagbegeleiding en bemiddeling richting ander werk bij een andere werkgever kan dan een uitkomst bieden om uw personeel te helpen door een nieuw perspectief te bieden.

Lees meer

Cuppen Mens en Werk biedt u ondersteuning op maat bij de uitvoering van uw verzuimvraagstukken en uw verzuimbeleid. Samen met u doen we onderzoek naar de aard van het verzuim in uw bedrijf of uw organisatie. We starten onze dienstverlening daarom altijd eerst met enkele oriënterende geprekken om in kaart te brengen welke verzuimaanpak daar het beste bij past.

Lees meer