Arbeidsdeskundig advies

Cuppen Mens en Werk geeft onafhankelijk arbeidsdeskundigadvies rondom ziekteverzuim, ziektepreventie en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben kennis van zaken rondom het functioneren van mensen in een beroep en de eisen die arbeid aan hen stelt. Cuppen Mens en Werk is gespecialiseerd in verschillende diensten zoals het onderwijs en de zorg, maar wij hebben ervaring met alle doelgroepen. Wij werken ook voor het MKB en diverse grote bedrijven. Wij geven advies over de re-integratie van werknemers in het arbeidsproces en onderzoeken, in samenwerking met een medisch adviseur, in wat voor functies werknemers met een beperkende aandoening nog kunnen werken. Onze arbeidsdeskundigen werken samen met een medisch adviseur die wij op uw verzoek kunnen inschakelen.

Voor werkgevers is een goed advies op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de laatste jaren enorm van belang geworden. Door de komst van nieuwe wettelijke regelingen zijn de ondernemersrisico’s voor werkgevers veel groter geworden. Hierdoor is het van belang dat een werkgever goed op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid en is hij gebaat bij een goed arbeidsdeskundig onderzoek. Het is van belang om tijdig de juiste stappen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter te zetten. Dit ook om te voorkomen dat u een loonsanctie krijgt en een derde jaar het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen.

Cuppen Mens en Werk levert kwalitatief goed maatwerk en bekijkt per situatie wat de beste oplossing is. We werken met korte lijnen en zijn resultaatgericht.  Na afronding van een arbeidsdeskundig onderzoek is meestal duidelijk voor welke werkzaamheden de werknemer geschikt is.

Wij zijn op de hoogte van wettelijke regelingen in het kader van de Wet Verbetering Poort-wachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Daarnaast richten wij ons ook op bovenwettelijke regelingen, zoals in het onderwijs.